வேதாகம வரலாறும் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகளும்

ஆசிரியர்: ந. ஜான் ஜெயானந்தம்
ISBN: 978-93-81016-82- 4
பக்கங்கள்: 152

Description:

வேதாகமம் எழுதப்பட்ட முழுமையுமான வரலாற்றையும் முதல் சில நூற்றாண்டுகளில் அது மொழிபெயர்க்கப்பட்ட விவரங்களையும் இந்நூல் எடுத்துரைக்கிறது. இதுவரை வெளிவந்துள்ள தமிழ் மொழி பெயர்ப்புகளில் காண்கிற சில நிறை குறைகளைச் சுட்டிக் காட்டவும் இந்நூல் முயன்றுள்ளது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வேதாகம வரலாறும் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகளும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *