வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் (படங்களுடன்)

ஆசிரியர்: விக்டர் சுந்தரராஜ்
ISBN: 978-81-907600-0-9
பக்கங்கள்: 64

Description:

இது பரிசுத்த வேதாகமத்தை நேசித்து தியானிப்பவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த துணை நூலாகும். புதிய ஏற்பாடு எழுதப்பட்டு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கும் நாம், வேதாகம நாட்டின் பண்பாடுகள், பழக்கவழக்கங்கள், அந்நாட்களின் நாகரீகம் ஆகியவற்றின் உட்கருத்தை அறிந்துகொள்ள இந்நூல் பயனுள்ளதாக அமைகிறது.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் (படங்களுடன்)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *